Hudební sekce

  • čestný předseda Společnosti Cavaliere Carlo Vender sponzoroval studijní pobyty v Itálii několika českých zpěváků a zpěvaček m.j. Moniky Brychtové a Heleny Kaupové
  • za účasti předních hudebních vědců uspořádala hudební sekce Společnosti několik jarních a podzimních cyklů přednášek k dějinám česko-italských hudebních styků
  • ve spolupráci s hudebním oddělením Divadelního ústavu byla uspořádána v Praze a reprízována v Olomouci výstava o Tereze Stolzové, verdiovské zpěvačce českého původu
  • pořádání veřejných koncertů z italské operní tvorby nejlepších studenty konzervatoří z celé české republiky
  • byly uspořádány 2 koncerty orchestru z Catanie v rámci letního kursu italštiny v Mariánských Lázních v roce 1996 a v Praze, spojené s návštěvou členů orchestru v pražské konzervatoři v roce 1998
  • v letech 2008 až 20011 bylo uspořádáno 5 kocertů v Praze a 1 v Liberci s Vokálním a instrumentálním souborem Salerno Classica
  • V rámci partnerských vztahů Trenta a Městské části Praha 1, který zprostředkovala naše Společnost, byla ve spolupráci se Společností Antonia Pedrottiho uspořádána v roce 2006 a 2008 pražská předkola soutěže mladých dirigentů na počest Antonia Pedrottiho a v letech 2009 až 2011 byly ve spolupráci se Společností J.Futura uspořádány výběrové konkurzy , na jejichž základě bylo vysláno celkem 40 mladých hudebníků na stáže do mezinárodního mládežnického orchestru v Trentu
Zveřejněno: 07.07.2015 – administrator
Vytisknout