Jazykové kurzy

Naučte se italsky. Zvládnete to po pod vedením našich vysokoškolsky vzdělaných a zkušených lektorů. Neváhejte a přihlaste se do kurzů Společnosti přátel Itálie včas. Kapacita kurzů je omezená.

Letos probíhá již jejich 27. ročník, stále na adrese Josefská 626/7, Praha 1

Na základě zájmu našich studentů zařazujeme nově i dopolední kurzy na adrese Vocelova 602/3, Praha 2

Kurzy jsou každé pololetí rozvrženy do 15 lekcí. Lekci tvoří dvě spojené vyučovací hodiny týdně. Budete se tak učit 30 hodin. V kurzech učí několik italských rodilých mluvčích a čeští lektoři. Všichni mají vysokoškolskou kvalifikací a praxi. Chrakteristiku lektorů najdete níže, pod názvem "Naši lektoři".

Jakou budete potřebovat učebnici? To se dozvíte od lektora na první hodině. Není tedy potřeba si učebnici kupovat předem.

Zápis prostřednictvím internetu je možný nepřetržitě podle rozvrhu kurzů, který je zveřejněn pod tímto textem. Kliknete na kód u vybraného kurzu v prvním sloupku s nadpisem OZNAČENÍ KURZU, vyplníte e-mailový formulář, který se objeví na displeji a kliknete na tlačítko "Přihlásit".

Stupeň kurzu si zvolí každý účastník sám na základě vstupního testu. Při chybné volbě je po dobu prvního měsíce kurzu možný přestup do vyššího, nebo nižšího stupně. Vstupní test najdete zde.

Přihlášený dostane obratem e-mailem potvrzení o přijetí na kurz. Zároveň obdrží variabilní symbol pro úhradu platby. Kurzovné je potřeba uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 4200582242/6800 u Sberbank. Nejzazší termín pro úhradu kurzovného je vždy 4 pracovní dny před začátkem kurzu. Kurzovné za 15 lekcí, které zahrnují 30 vyučovacích hodin je 3.500,- Kč.

Osobní zápisy s možností úhrady kurzovného v hotovosti, budou probíhat od 12. února 2018 v označené učebně v 1. poschodí Malostranského gymnázia, Josefská 7, Praha 1.  Každý přihlášený se pak dostaví v den zahájení kurzu do učebny uvedené v rozvrhu.

Bližší informace na tel.: 603 413 962, nebo na kurzy@prateleitalie.eu

Přihlásit se můžete zdeZveřejněno: 04.01.2016 –Admin Admin
Vytisknout