Restart činnosti Společnosti přátel Itálie, pobočného spolku Praha

Vážené členky, vážení členové, 

po více než dvouletém útlumu činnosti vlivem Pandemie a neodpovědné rezignace předešlého výboru, nový výbor, jehož návrh a volbu zajistil hlavní výbor Společnosti, obnovil činnost pobočného spolku Praha. Výbor ve složení Ing. Vilma Chládková, Barbora Holubová, RNDr. Ivana Švagrová, Jan Voděra a Ing. Simona Zemanová pozvalna 23. března 2023 členy, kteří se na jeho výzvu přihlásili, na schůzi do Italského kulturního institutu. Účastníci byli seznámeni s návrhem na činnost  pobočného spolku Praha a výbor se seznámil s představami a návrhy účastníků schůze. Přítomným členům, kteří ve stanovami určeném termínu měli uhrazen členský příspěvek na r. 2023 byl udělen odznak s logem společnosti. S odborným výkladem byly uskutečněny exkurze po italských památkách v Praze,  návštěva Tyršova domu a vernisáž výstavy Ing. Pavla Koppa "Paralely" v restauraci Le due Torri v Praze 7, Dukelských hrdinů 46.

.

Zveřejněno: 04.09.2023 – administrator
Vytisknout