Jazykové kurzy Praha

Pravidelné semestrální KURZY

Naučte se s námi italsky. Zvládnete to po pod vedením našich vysokoškolsky vzdělaných a zkušených lektorů. Neváhejte a přihlaste se do kurzů Společnosti přátel Itálie včas. Kapacita kurzů je omezená. 

Letos probíhá již jejich 29. ročník, stále na adrese Josefská 626/7, Praha 1.

Na základě zájmu našich studentů probíhá většina kurzů na adrese Vocelova 602/3, Praha 2.

Kurzy jsou každé pololetí rozvrženy do 15 lekcí. Lekci tvoří dvě spojené vyučovací hodiny týdně. Budete se tak učit 30 hodin. V kurzech učí několik italských rodilých mluvčích a čeští lektoři. Všichni mají vysokoškolskou kvalifikací a praxi. Informace o  lektorech najdete pod názvem "Naši lektoři". 

Jakou budete potřebovat učebnici? To se dozvíte od lektora na první hodině. Není tedy potřeba si učebnici kupovat předem. 

Zápis prostřednictvím internetu je možný nepřetržitě podle rozvrhu kurzů, který je zveřejněn pod tímto textem. Kliknete na kód u vybraného kurzu v prvním sloupku s nadpisem OZNAČENÍ KURZU, vyplníte e-mailový formulář, který se objeví na displeji a kliknete na tlačítko "Přihlásit".

Stupeň kurzu si zvolí každý účastník sám na základě vstupního testu. Při chybné volbě je po dobu prvního měsíce kurzu možný přestup do vyššího, nebo nižšího stupně. Vstupní test najdete zde.

Přihlášený dostane obratem e-mailem potvrzení o přijetí na kurz. Zároveň obdrží variabilní symbol pro úhradu platby. Kurzovné je třeba uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 4200582242/6800 u Sberbank. Kurzovné za 15 lekcí, které zahrnují 30 vyučovacích hodin je 3.500,- Kč.

Přihláška do kurzu je závazná, SPI, z.s. vrací kurzovné pouze v případě, že se kurz neotevře z důvodu malého počtu přihlášených studentů. Pokud student nemůže navštěvovat kurz ze zdravotních důvodů a předloží lékařské potvrzení, je možno uhrazené kurzovné převézt na následující semestr.

Osobní zápisy s možností úhrady kurzovného v hotovosti, jsou možné - po předchozí dohodě před začátkem kurzu. Každý přihlášený se dostaví v den zahájení kurzu do učebny uvedené v rozvrhu. 

Jazykové kurzy Praha - přihláška
Zveřejněno: 15.01.2019 –Eva Poddaná
Vytisknout