Omluva členům Společnosti přátel Itálie protiprávně vyškrtnutým z členství bývalou tajemnicí Společnosti.

Bývalá tajemnice  Ing. Eva Poddaná (dnem 24.9.2020 pravomocně vyloučená ze Společnosti) v době působení ve funkci tajemnice,v rozporu s § 238 Občanského zákoníku  členům, kteří neměli uhrazený členský příspěvek nestanovila přiměřenou lhůtu k jejich úhradě, neupozornila je na zánik členství nebude-li lhůta dodržena a vyškrtla je z členství. Za toto její protiprávní jednání se jménem předsednictva omlouváme. Máme zájem o obnovení členství všech kterých se to týká. Pokud máte o obnovení  členství zájem sdělte to prosím e-mailem, nebo písemně na adresu Vašeho pobočného spolku. Jejich adresy najdete na těchto webových stránkách pod nadpisem Kontakty Výborem Vašeho pobočného spolku Vám bude  stanovena lhůta pro úhradu členského příspěvku za tento rok. Členský příspěvek zůstává v nezměněné výši, t.j. 150,- Kč pro studenty a seniory a 300,- Kč pro ostatní členy. Umožní-li Vám to finanční situace výbory Vám budou vděčné za vyšší příspěvek. Podle stanov, přijatých na Valné hromadě 20.11.2021 členské příspěvky mají být hrazeny na účty pobočných spolků. Jejich čísla jsou  uvedena ve výše zmíněných kontaktech. Napište do převodního příkazu Vaše příjmení a jméno.

Těšíme na Váš zájem o obnovení členství ve Společnosti přátel Itálie a na Vaši účast na její činnosti.

 

Za předsednictvo Společnosti přátel Itálie z.s.

Rostislav Pietropaolo

předseda

Zveřejněno: 04.09.2023 – administrator
Vytisknout