Restart činnosti


Vážené členky, vážení členové Společnosti přátel Itálie, pobočného spolku Praha, obracím se na Vás s touto informací,

po více než dvouletém útlumu činnosti vlivem Pandemie a po neodpovědné rezignaci předešlého výboru, se novému výboru  podařilo připravit restart činnosti. Výbor ve složení Ing. Vilma Chládková, Barbora Holubová, RNDr. Ivana Švagrová, Jan Voděra a Ing. Simona Zemanová pozval na čtvrtek 23. března 2023 na 18.00 hod. členy, kteří se na jeho výzvu přihlásili na schůzku. Koná se v prvním poschodí budovy Italského kulturního institutu, na adrese Šporkova 335/14, Praha1, Malá strana. (V úseku Malostranská - Újezd je do konce března tramvajová výluka. Je ale možné využít autobus č.194 na lince Florenc - Staroměstská - Malostranská - Nemocnice pod Petřínem, se zastávkou Šporkova u Italského kulturního institutu). Účastníci budou seznámeni s návrhem činnosti  pobočného spolku Praha a výbor se rád seznámí s představami účastníků schůzky.

Omlouvám se za bývalou tajemnici naší společnosti, která řadu členů pobočného spolku Praha vyškrtla pro neplacení členského příspěvku. V rozporu s § 238 Občanského zákoníku je nevyzvala k jeho zaplacení, nestanovila jim přiměřenou lhůtu a neupozornila je na zánik členství nebude li lhůta dodržena. Máme zájem o obnovení členství všech kterým se to stalo. Pokud se to týká i Vás a máte o členství zájem tak s ohledem na více než dvouletý útlum činnosti Vám byla stanovena lhůta pro úhradu členského příspěvku jen za tento rok a to do 30.6.2023. Členský příspěvek zůstává v nezměněné výši, t.j. 150,- Kč pro studenty a seniory a 300,- Kč pro ostatní členy. Pokud Vám to finanční situace dovolí výbor Vám bude vděčný za vyšší příspěvek. Prosí o ůhradu na účet č. 1481036008/2700. Napište do převodního příkazu Vaše příjmení a jméno. Příspěvek bude možné uhradit v hotovosti při Vaší účasti na schůzce na kterou jste srdečně pozváni.
Spolu výborem Společnosti přátel Itálie, pobočného spolku Praha se těším na Váš zájem o obnovení členství a účast na schůzce podle vašich možností.

Za Společnost přátel Itálie z.s.
Rostislav Pietropaolo
předseda


Zveřejněno: 10.03.2023 – administrator
Vytisknout