Pořádání výjezdů členů.

  • spolupráce na zabezpečení účasti starostů pěti italských měst na druhém evropském setkání představitelů lázeňských měst v Mariánských Lázníc
  • spolupráce s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a se zastoupením Italského účadu pro zahraniční obchod v Praze při navazování ekonomických styků mezi italskými a českými subjekty
  • spolupráce s italskou komunitou a jejími organizacemi v České republice.
  • zprostředkování a podíl na organizaci reciproční výměny mezi českou a italskou Asociací podnikatelek a manažerek
  • účast při navazování a rozvíjení partnerských vztahů mezi českými a italskými městy
Zveřejněno: 07.07.2015 – administrator
Vytisknout